leczenie holistyczne

Uzdrawianie holistyczne

Uzdrawianie holistyczne jest założeniem chińskiej medycyny. Nazwa „holistyczne” pochodzi z greckiego holos – „całość”. I właśnie tak w medycynie chińskiej postrzegany jest człowiek. Terapia holistyczna zakłada, że chcąc wyleczyć pacjenta, lekarz musi podejść do jego problemów całościowo. Człowiek jest niepodzielną całością obejmująca ciało, ducha, umysł oraz jego powiązania ze światem zewnętrznym. Uzdrawianie holistyczne obejmuje uleczenie pacjenta w tych wszystkich obszarach. Żaden z obszarów nie może być zaniedbany, gdyż właśnie to może być przyczyną problemów zdrowotnych.
Terapia holistyczna zaleca działanie prewencyjne w postaci działań mających na celu dotarcie do przyczyn dysfunkcji organizmu. Medycyna zachodu leczy pacjenta bardziej jednostkowo. Skupia się na skutku i skutek próbuje usunąć. Leczenie holistyczne znajduje przyczynę i zwalczając ją próbuje pomóc pacjentowi.

Terapia holistyczna

To przywrócenie równowagi w życiu i organizmie pacjenta. Uzdrawianie holistyczne zakłada powiązania choroby ze zjawiskami zachodzącymi we wszystkich wymiarach życia. Zakłada, że funkcjonowanie naszego biologicznego organizmu jest uzależnione od naszych uczuć, emocji, dążeń, przekonań, kontaktów z innymi ludźmi. Podstawą jest założenie, że wszystko wywodzi się ze stanu psychicznego chorego. Leczenie holistyczne jest odpowiednim sposobem myślenia. Nastrój pacjenta, jego nastawienie ma zasadniczy wpływ na jego zdrowie. To emocje są źródłem chorób wegetatywnych. I to uleczenie emocji uleczy ciało pacjenta. Pacjent, który na wszystkich płaszczyznach życia osiągnie równowagę odzyska zdrowie fizycznie. Człowiek jest jak mechanizm, w którym wszystkie, nawet najmniejsze trybiki, muszą dobrze funkcjonować. Inaczej cała maszyna nieprawidłowo funkcjonuje. Jesteśmy jednością z naszym organizmem i tym co nas otacza.