tłumaczenia angielski

Tłumaczenia medyczne angielski

Tłumaczenia medyczne dotyczą przekładów różnego rodzaju dokumentacji z zakresu nauk medycznych oraz farmacji, a po części także chemii i biologii. Należą do najbardziej wymagających i skomplikowanych translacji, których realizacja tłumaczenia angielski wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Tłumaczenia medyczne

Projekty obejmujące tłumaczenia angielski medyczne dotyczą wielu specjalistycznych materiałów. Najczęściej procesowi lokalizacji poddawana jest szczegółowa dokumentacja medyczna, włącznie z protokołami badań klinicznych. Przekładu na inny język wymagać może także historia choroby pacjenta, karta szpitalna, opis operacji lub wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych. W zakresie tłumaczenia angielski medycznego realizowane są zlecenia dotyczące translacji specjalistycznych publikacji naukowych oraz ulotek lekarstw i przyrządów. Wiele dokumentów ma formę uniwersalną, np. formularze świadomej zgody pacjenta, wypisy z klinik, skierowania na badania czy zwolnienia lekarskie. Tłumaczenia angielski medyczne obejmują też kompleksowe instrukcje aparatury medycznej oraz teksty marketingowe bezpośrednio związane z rynkiem medycznym.

tłumaczenia angielski

Specyfika tłumaczeń medycznych

Teksty medyczne zawierają wiele eponimów – określeń części anatomicznych oraz jednostek chorobowych, pochodzących od imion i nazwisk ich odkrywców, postaci fikcyjnych lub pacjentów. Niektóre z tych terminów są bardzo rozpowszechnione, jednak w obcych językach zapisywane mogą być w całkowicie różny sposób. Tłumaczenia angielski medyczne wymagają tez odpowiedniego podejścia do skrótów określeń wielowyrazowych, które nie zawsze funkcjonują na tych samych zasadach. Aby uniknąć błędów w terminologii, tłumacz podejmujący się przekładu medycznego musi wykazać się najwyższym poziomem precyzji oraz brać pod uwagę wszystkie szczegóły. Problemem w tej specjalistycznej dziedzinie bywa także interdyscyplinarność oraz ogólne skomplikowanie większości fachowych tekstów. Bardzo często do ukończenia zlecenia niezbędna okazuje się pomoc specjalisty w konkretnej dziedzinie, np. medycynie ogólnej, kardiologii czy bioinżynierii.

tłumaczenia angielski

Kompleksowa obsługa tłumaczeń.

Materiały medyczne i farmaceutyczne zawierają wiele terminów medycznych, które wywodzą się z greki lub łaciny. Ich brzmienie w większości języków bywa dość podobne, jednak często stanowi dodatkowe utrudnienie dla tłumacza. Niektóre określenia mogą mieć zbliżone nazewnictwo, jednak w sensie znaczeniowym całkowicie się różnią. Realizacja każdego tłumaczenia angielski  medycznego wymaga przeprowadzenia wielokrotnej analizy oryginalnego materiału źródłowego oraz dokładnej weryfikacji gotowego tekstu. Proces ten pozwala na wyeliminowanie wszelkich nieścisłości, a jednocześnie daje gwarancję przekazania klientowi tłumaczenia o odpowiedniej wartości merytorycznej.