Parę kwestii o osobach starszych

Ulepszenie standardów życia, rozwój medycyny sprawił, iż we wszystkich krajach na globie wydłuża się średnia życia.
Zależnie od rozwoju cywilizacyjnego w wielorakich stronach świata średnia długość życia człowieka jest różna, np. w Czadzie jest to niespełna 50 lat, w Polsce – mniej więcej 76 lat, Singapurze – 84 lata. Przeciętnie kraj nad Wisłą zajmuje 77 miejsce w rankingu długości życia.


Jedną z przyczyn przedłużenia przeciętnej długości życia jest rozrost medycyny, niestety nie poszedł on w parze z wzniesieniem jakości życia osób starszych. Choroba Alzheimera, demencja starcza, niektóre nowotwory, oraz kłopoty z układem krążenia to na nieszczęście choroby niejednokrotnie towarzyszące postaciom w podeszłym wieku.
Problemy z tym połączone obarczają dzieci, które nagminnie nie są w stanie zastrzec swoim starym rodzicom odpowiedniej opieki. Pojęcie „dom opieki gdańsk jeszcze do niedawna miało ujemny wydźwięk, a próba umieszczenia rodziców w takim zakładzie było potępiane przez dalszych krewnych i znajomych. Zgodnie z polską tradycją dzieci, szczególnie córki, miały zobowiązanie zająć się starymi rodzicami, częstokroć wydatkiem swojego zdrowia, roboty i życia rodzinnego.Na szczęście można zauważyć odmianę w podejściu do opieki nad postaciami starszymi. Obecnie dom opieki dla osób starszych to pensjonat w jakim pracuje wykwalifikowany personel, zapewniający trafną opiekę seniorom. postaci pracujące w domu opieki muszą demonstrować wiele empatii, być wytrwałymi oraz wrażliwymi na potrzeby starszych ludzi. Zapewniona fachowa troskliwość przez 24 godziny na dobę, szczególnie dla słabych seniorów to nagminnie jedyny sposób na zapewnienie godnego życia, któremu z powodu chorób towarzyszy ból oraz ucierpienie. Nie usuwa to kontaktów z familią, a tym samym osoba starsza nie czuje się opuszczona oraz porzucona. Domy dla nestorów w dzsiejszych czasach to zniewalające wyjście, łączące opiekę oraz godny los dla schorowanych osób w jesieni życia.