refuel-2157211_640

Paliwa – co warto o nich wiedzieć?

Bez względu na pojazd, jaki się posiada należy zawsze zapewnić mu odpowiednią ilość paliwa, bo w innym wypadku nie będzie się mieć możliwości poruszania się nim. Jednak nie zawsze można zatankować ten sam rodzaj paliwa. Typ, jakim można tankować dany samochód jest jeden i nie można go pod żadnym pozorem zmieniać, ponieważ ryzyko zniszczenia pojazdu lub zrobienia sobie krzywdy jest zbyt duże, żeby ryzykować lub popełnić tak bardzo nieodpowiedzialny błąd.

 

refuel-2157211_640

 

Paliwa dostępne na rynku są, ogólnie rzecz biorąc trzy – dwa w stanie ciekłym i jedno w stanie gazowym. Ciekłe paliwa to benzyna i olej napędowy, LPG to paliwo gazowe.

Benzyna

Paliwo przeznaczone do samochodów wyposażonych w silniki iskrowe i powstaje w wyniku rektyfikacji, inaczej destylacji ropy naftowej.
Parametrami takiego paliwa są między innymi:
– liczba oktanowa – stanowiąca odporność na samoczynny zapłon
– lotność benzyny – zdolność do parowania paliwa
– zawartość siarki – odpowiedzialna za żywotność katalizatora
– zawartość ołowiu – odpowiedzialny za niedoprowadzenie do nieprawidłowego spalania benzyny
– zawartość wody – zbyt duża w okresie zimowym może stanowić zagrożenie dla silnika

Olej napędowy

Używany do silników z zapłonem samoistnym i tak samo jak benzyna powstaje w wyniku destylacji ropy naftowej. Cechy tego paliwa to między innymi:
– liczba cetanowa – zdolność paliwa do samozapłonu
– gęstość paliwa – zła wartość powoduje zbyt duże zużycie paliwa
– skład frakcyjny – zły skład wpływa na szybkie zużycie silnika
– temperatura zapłonu – zbyt wysoka zmniejsza wydajność silnika

Gaz, inaczej LPG

Wydobywane bezpośrednio ze złóż lub powstający w wyniku rafinacji ropy naftowej. Używany do silników ze specjalnym systemem zwanym potocznie instalacją gazową. Cechy tego paliwa to między innymi:
– liczba oktanowa motorowa – świadcząca o bez detonacyjnym spalaniu paliwa
– zawartość dienów – świadczy o skłonności paliwa do tworzenia osadów
– pozostałość po odparowaniu – mówi o ilości, która pozostanie w odparowywaczach