Nieniszczące metody badania materiałów

Najnowsze ruchy w Europie chcą łączyć w drobiazgową kooperację ośrodki naukowe i przemysł. Nieprzerwany, energiczny rozkwit przemysłu żąda używania coraz to bardziej zaawansowanych technologicznie towarów funkcjonalnych. Ostatnimi czasy świat wciągnął się do skorzystania z grafenu, który jest materiałem o specyfikach stukrotnie lepszych od stali. Zaprojektowana w naszym kraju strategia szybkiego produkowania grafenu zdecydowanie przyspieszy jego potencjalne, komercyjne wdrożenie w przemyśle. Póki jednak to to się nie stanie ośrodki przemysłowe zmuszone są korzystać z materiałów wyrabianych w swoich ośrodkach badawczo rozwojowych albo instytutach naukowych.Badania NDT
czy badania defektoskopowe przeprowadzane są przez ośrodki naukowe wielokrotnie na bazie pożądanych poleceń albo w toku kooperacji grantowej w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Potrzeby przemysłu na towary funkcjonalne jest gigantyczne, a komercyjne wykorzystanie ich specyfiki jest stricte podporządkowane docelowej gałęzi przemysłu. Centra badawczo rozwojowe poszczególnych firm na ogół zarządzają zapleczem laboratoryjnym niezbędnym do prowadzenia badań. Jednak badania nieniszczące tudzież badania ultradźwiękowe nasuwają na ogół mnóstwo kłopotów i konieczne jest wsparcie badaczów specjalizujących się w danej dziedzinie inżynierii materiałowej bądź fizyki ciała stałego. W tego rodzaju sytuacjach potrzebna jest kooperacja pomiędzy przedstawicielami przemysłu a także świata nauki.


Badania kompozytów odbywające się w instytutach naukowych prowadzone są zarówno pod względem badań zasadniczych jak i aplikacyjnych. Zaopatrzenie laboratoriów uczelni wyższych lub instytutów badawczych pozwala zagłębiać się w materiał na poziomie pojedynczych cząsteczek czy też atomów, umożliwiając tym samym wyłuszczenie własności wytworzonych kompozytów. Badania dla przemysłu pozwalają przyśpieszyć rozrost zarówno spółek jak i ośrodków badawczych przez nieustanne doskonalenie technik badawczych i wkroczenie innowacyjnych, niezwykle często w dużej mierze dokładniejszych i szybszych, co dziś jest ogromnie ważne.