budowlańcy, inżynierowie

Fundamenty i ich rodzaje

Fundament

Każdy budynek musi mieć solidną podstawę, która łączy go z gruntem. Podstawa taka nazywana jest fundamentami. Zadaniem ich jest przekazywanie obciążenia na grunt, które wywoływane jest ciężarem własnym obiektu, jego wyposażeniem, a także czynnikami zewnętrznymi, takim jak wiatr, deszcz, czy śnieg. Zespół wszystkich fundamentów tworzy posadowienie budynku. To dzięki niemu konstrukcja nie przesuwa się i jest bezpiecznie przytwierdzona do podłoża.

Pośrednie i bezpośrednie

Fundamenty występują w różnych formach i możemy podzielić je na dwie grupy. Fundamenty bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwsze z nich usadowione są płytko pod powierzchnią ziemi i przekazują obciążenia poprzez powierzchnię płaszczyzny posadowienia. Warunkiem wykorzystania tego rodzaju fundamentów jest odpowiedni, równy grunt, który się nie osuwa, ani nie jest narażony na nadmierne podmywanie. Wykorzystać tutaj można ławy fundamentowe, stopy, płyty, skrzynie bloki.
Drugim rodzajem fundamentów to zastosowanie pośrednie. Daje ono możliwość posadzenia konstrukcji w miejscach, w których występuje woda, na urwiskach i nierównych, przemieszczających się gruntach. Stosuje się je w momencie, gdy potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie budynku. Posadowienie pośrednie można stworzyć za pomocą pali, studni, kolumn, słupów, kesonów.

Pale fundamentowe

Używając pierwszego z wymienionych sposobów można wybrać rodzaj pali fundamentowych. Dzielą się one na trzy grupy: normalne, zawieszone, stojące. Pale normalne stosuje się do przekazywania obciążenia przez tarcie na pobocznicy i opór pod stopą pala. Kolejny rodzaj przekazuje ciężar tylko przez tarcie pobocznicy. Natomiast pale stojące są oparte stopą na skale i przekazują obciążenie tylko poprzez stopę.

Podział pali

Pale fundamentalne tworzone są z różnego rodzaju materiałów, w zależności od tego, jaką konstrukcję mają podtrzymywać. Wyróżniamy pale drewniane, betonowe, żelbetowe. Wzmocnienia drewniane i żelbetowe usadawiane są na zasadzie wbijania ich w grunt. Aby stworzyć betonowy pal, potrzebny jest odpowiedni odwiert w gruncie, do którego wlewa się beton, ten zastygając tworzy właściwe umocnienie.
Aby dobrze dobrać rodzaj posadowienia należy wykonać specjalne badania gruntu, aby określić jego właściwości.