Ciekawostki odnośnie zasad segregacji odpadów.

Wzrastający przez minione lata kłopot z gospodarowaniem odpadami zmusza do podejmowania czynności, jakie mają na celu usprawnienie procesu ich utylizacji. Rosnąca gęstość zaludnienia jak również intensywny tryb funkcjonowania w wielkich miejscowościach sprawiły, iż wytwarza się o wiele więcej odpadów nieorganicznych (zwłaszcza plastikowych pojemników po produktach spożywczych, butelek).
Kontenery na śmieci stojące przed niemal każdym blokiem mieszkaniowym to jeden z elementów ulepszenia segregacji śmieci. Osobne zbiorniki na metal, plastiki, papier lub szkło są ułatwieniem dla pracowników ZGK. Jednakże to nie wystarczy. Segregacja musi odbywać się już w mieszkaniach. Obecnie większość aglomeracji nakłada ten obowiązek na każde gospodarstwo domowe. W szczególności istotny jest tu podział odpadów organicznych i nieorganicznych.
Istotnym elementem jest edukacja obywateli w zakresie ekologicznego gospodarowania. Jest parę prostych reguł, jakie wszyscy powinni sobie wpoić.

Jakim sposobem należycie projektować kontenery

kontenery na śmieci

Przede wszystkim, separować to, co da się odzyskać (papier, metalowe elementy, szklane słoiki). Nie należy wyrzucać do kontenerów wielkich, szklanych rzeczy, np. luster. Powinniśmy zarówno pamiętać, iż termometry rtęciowe, strzykawki, igły, akumulatory a także opakowania po farmaceutykach podlegają oddzielnej segregacji. Nie można także wyrzucać odpadów przypuszczalnie zagrażających środowisku – rozpuszczalników, pojemników po farbach i lakierach bądź substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska. Starajmy się także nie wyrzucać ubrań.
Istotnym aspektem jest także walka z powstawaniem nielegalnych wysypisk śmieci. Właściwie wysokie kary i mandaty powinny skutecznie powstrzymać ludzi wywożących odpady przykładowo do lasów.
Wszystkie te czynności zdołają przydać się nie jedynie do ochrony środowiska, lecz również do poprawy jakości życia obywateli. Wszyscy z nas chcą mieszkać w schludnym oraz estetycznym mieście.